Arsti konsultatsioon

See teenus on mõeldud nendele inimestele, kellel ei ole kiireloomulist terviseprobleemi, kuid siiski ei soovi väga pikalt arsti vastuvõtu aega oodata. Sel puhul aanavad MyEClinic´u arstid esimene diagnoosi ning nõu edasiseks raviks. Pidage siinkohal meeles, et meil ei ole võimalik hädaolukorda aidata, sest seda teenust ei saa asendada isikliku arst patsiendi kontakti puudumisega.

MyEClinic ekspert teeb Teie praeguse haigusloo kohta hinnangu ja teeb selle kohta kirjalikul ekspertarvamuse ja vajadusel viib ka Videokonsultatsiooni Teiega läbi.